lip
5
2021

Odpowiedzialność we współwłasności – idea akcjonariatu pracowniczego

Akcjonariat pracowniczy opłaca się obu stronom: pracownik ma dodatkową motywację do pracy, a przedsiębiorca dodatkowe źródło finansowania. Pracownik będący akcjonariuszem w swojej firmie otrzymuje dywidendę. Zyskuje większy budżet, a w konsekwencji większą siłę nabywczą. Akcjonariat pracowniczy jest coraz popularniejszy. W 2021 r. wartość udziałów posiadanych przez pracowników w Europie wyniosła 420 mld euro. Obecny rynek […]

Przeczytaj
cze
10
2021

Podwyższenie płacy minimalnej to moralna konieczność

Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że podwyższenie płacy minimalnej pociąga za sobą spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia. Słaba siła przetargowa pracobiorcy, sztywne płace, monopsony – rynek sam się nie wyreguluje. Płaca minimalna to konieczność. Brak stałych okoliczności i podatność ludzi na pozaracjonalne czynniki wyboru sprawiają, że kapitalizm w czystej postaci domaga się korekty. Ekonomiści […]

Przeczytaj