O nas

Jesteśmy think-tankiem skupiającym liderów społecznych oraz przedsiębiorców wrażliwych na stosunki społeczne panujące w Polsce. W oparciu o Katolicką Naukę Społeczną chcemy budować środowisko osób, które czują się odpowiedzialne za swój kraj.

Nasza działalność skupia się na dwóch filarach: odpowiedzialności przedsiębiorców oraz roli rodziny w budowaniu polskiej gospodarki rynkowej, która powinna pozostać wrażliwa na relacje społeczne zarówno na poziomie rodziny, jak i szerzej rozumianych relacji międzyludzkich. Wierzymy, że tylko współpraca między pracodawcami i pracobiorcami może zapewnić trwały i zrównoważony rozwój społeczny. Jego kluczowym filarem jest natomiast rodzina – podstawowa jednostka społeczna, będąca gwarantem i warunkiem sine qua non procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

Działalność

W związku z powyższym prowadzimy szereg projektów, których celem jest wsparcie aktywności społecznej przedsiębiorców oraz promocja roli rodziny we współczesnym systemie gospodarczym w Polsce i na świecie.

Nasza działalność koncentruje się na takich aktywnościach, jak:

  • Przygotowywanie kompleksowych raportów i analiz,
  • Prowadzenie i nadzorowanie badań społecznych,
  • Rozwój Bazy wiedzy nt. Rodziny i “ekonomii odpowiedzialności”,
  • Rzecznictwo interesów na rzecz rodziny jako podstawowej jednostki społecznej,
  • Spotkania i współpraca międzynarodowa,
  • Wsparcie polskich rodzin i rodzimych przedsiębiorców w kraju i za granicą.

Nasza wizja

Polska powinna stać się najlepszym krajem na świecie do życia dla rodzin oraz przedsiębiorczych ludzi chcących wziąć odpowiedzialność za nasz kraj.
 

Tożsamość Projekt PL

Nasze spojrzenie na przedsiębiorczość nie ogranicza się do kwestii związanych z zarabianiem pieniędzy. Wierzymy w szerszy wymiar biznesu, jego społeczną odpowiedzialność oraz w to, że praca jest ważniejsza od kapitału. Wierzymy w to, że każdy z nas musi zachowywać równowagę między życiem zawodowym oraz rodzinnym. Tylko wtedy wypracowane owoce z naszych działalności pozostawiają wartość dodaną w narodowej gospodarce. To co naprawdę ważne, czyli zrównoważony społeczno-gospodarczy rozwój Polski, musi być osiągnięte dzięki szukaniu synergii na poziomie pracodawca–pracownik, państwo–jednostka, poborca–podatnik.

dzisiaj istnieje ogromna potrzeba, aby przedsiębiorcy na nowo odkryli smak społecznego poważania, aby poczuli się, że budują wspólne dobro, aby odseparowali się od spekulantów, cwaniaków, którzy uzurpują sobie prawo do wspaniałej nazwy „przedsiębiorca”, aby stali się spadkobiercami średniowiecznych kupców oraz podporą każdego dobrego i wolnego społeczeństwa”.

Luigino Bruni, „Civil Economy”

“Rodzice, zaszczepiając swoim dzieciom umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, przekazując im dar języka, wpajając wartości zbieżne z tymi, które są pożądane w dominującej gospodarce, przygotowują kolejne pokolenia do wytwarzania bogactwa. Bez „darmowego lunchu”, jaki zapewniają, wkrótce gospodarka pieniężna przestałaby istnieć.”

Alvin i Heidi Toffler, Rewolucyjne Bogactwo

“Staje się koniecznością społeczną, a nawet ekonomiczną ukazywanie nadal nowym pokoleniom piękna rodziny i małżeństwa oraz tego, że instytucje te odpowiadają najgłębszym potrzebom serca i godności osoby. W tej perspektywie zadaniem państw jest prowadzenie polityki promującej główną rolę i integralność rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, będącej pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa, a także zatroszczenie się o jej problemy ekonomiczne i fiskalne, z poszanowaniem jej natury relacyjnej.”

Benedykt XVI, “Caritas in Veritate”

Zarząd Fundacji Projekt PL

 

Adam Zych – Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz University of Applied Sciences w Kilonii (Niemcy) ze specjalizacją Międzynarodowa Ekonomika Przedsiębiorstw. Od 20 lat związany z biznesem, jest współwłaścicielem firmy działającej w branży sportowej oraz właścicielem firmy zajmującej się pośrednictwem handlowym w sektorze osłon słonecznych. Od kilku lat współpracuje z Klubem Jagiellońskim, obecnie jest członkiem Rady KJ. Aktywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych i wspólnotowych. Od lat interesuje się społecznym wymiarem przedsiębiorczości oraz zagadnieniami odpowiedzialnego biznesu. Pomysłodawca Fundacji Projekt PL, pełni rolę Prezesa Zarządu tej fundacji. Wraz z żoną Ewą wychowuje czwórkę dzieci, starając się w praktyce wdrażać zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, a zawodowym.

Marcin Kawko – Członek Zarządu

Absolwent Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branżach takich jak doradztwo podatkowe, sprzedaż, marketing, organizacja konferencji oraz turystyka. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i charytatywnymi, m.in. Klubem Jagiellońskim, Caritas Polska, Economy of Francesco oraz Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Jest założycielem inicjatywy The Common Good Perspective, monitorującej oraz promującej praktykę etyki w biznesie. W pracy badawczej porusza  tematykę etyki gospodarczej, ekonomii obywatelskiej oraz ekonomii komunii, dóbr relacyjnych, ekonomii rodziny oraz firm rodzinnych, patriotyzmu gospodarczego oraz społecznego nauczania Kościoła. Prywatnie jest tancerzem ludowym ZPiT SGH oraz triathlonistą.

Michał Twardosz

Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundrasiningu i członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Zawodowy fundraiser, edukator i aktywny wolontariusz od wielu lat zaangażowany w rozwój trzeciego sektora w Polsce. Współpracuje, doradza lub pomaga wielu organizacjami pozarządowymi, m.in. Dziełu Kolpinga w Polsce i Ogólnopolskiemu Portalowi DomyDziecka.org. Jako edukator przeprowadził setki szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów. Jest stałym współpracownikiem kilku miesięczników, na łamach których popularyzuje idee filantropii i fundraisingu. Od roku pełni funkcję koordynatora Krakowskiego Klubu Fundraisera. W przeszłości związany zawodowo z branżą wydawniczą i startupem FaceUp. W czasie wolnym licencjonowany skoczek spadochronowy metodą static line. 

Martyna Żak

Absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautorka książki „Kapitalizm dekad reorientacji. Rozważania na temat gospodarek wysokorozwiniętych”. Czynna uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz debat o tematyce społeczno-gospodarczej. Członkini Fundacji Ekonomii Humanistycznej. 

Rada Fundacji Projekt PL

 

Heros David Musial – Przewodniczący Rady Fundacji

Urodzony w Irati, w stanie Paraná w Brazylii, jako syn Mario Musiala i Marii de Lourdes Brandalise Musial. Ojciec z pochodzenia jest Polakiem, a jego pradziadkowie wyemigrowali do Brazylii w 1890r. Matka jest z pochodzenia włoszką. W marcu 1989r. uzyskał dyplom ukończenia studiów ze specjalnością farmaceuty przemysłowego oraz diagnosty laboratoryjnego na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie. Do Polski przyjechał w kwietniu 1992r., a w 2000r. otrzymał polskie obywatelstwo. W 2000r. uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych w zakresie biologii medycznej, a w 2008r. ukończył szkołę biznesu IESE w Barcelonie – Universidad de Navarra. Ma firmę zajmującą się ubezpieczeniem rynku zdrowia. Od początku pobytu w Polsce zajmuję się różnymi organizacjami pożytku publicznego jako wolontariusz – Harambee Polska, Furca i inne.

Karol Tatara – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wiceprzewodniczący Instytutu Allerhanda w Krakowie, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business. Członek – założyciel oraz Prezes Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.