prof. UAM dr hab. Michał A. Michalski

Ekonomista, kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor raportu Fundacji Projekt PL “Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji

prof. UAM dr hab. Jakub Isański

Socjolog i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach zajmuje się socjologią kultury, socjologią migracji, ruchliwością społeczną i współczesnym społeczeństwem polskim. Jest członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także podharcmistrzem, ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i honorowym dawcą krwi. Tata trzech córek. Redaktor naukowy raportu Fundacji Projekt PL o kapitale społecznym.

dr Marcin Kędzierski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent stosunków międzynarodowych UEK. W latach 2012-2015 prezes Klubu Jagiellońskiego, w latach 2015-2018 dyrektor programowy think-tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a od 2018 r. główny ekspert tej instytucji. Specjalizuje się w problematyce nauk o polityce publicznej, w tym szczególnie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej i rynku pracy. Jego zainteresowania obejmują także problematykę solidarności międzypokoleniowej i szeroko rozumianej polityki rodzinnej.

Karol Wałachowski

Asystent w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautor podcastu “Międzymiastowo”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki miejskiej i samorządów. Autor ekspertyzy Fundacji Projekt PL dotyczącej możliwości przeniesienia (delokalizacji) Polskiej Organizacji Turystycznej dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.