Eksperci

Nasi Eksperci

Prof. Manfred Spitzer

Profesor psychiatrii, kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Psychiatrycznym w Ulm oraz założonym przez siebie w 2004 r. Transfer Center for Neuroscience and Learning. Badacz mózgu pracujący na styku umysłu i mózgu w obszarach neuronauki poznawczej i społecznej. Dzięki swoim książkom i programom telewizyjnym przedstawia wyniki badań i popularyzuje neuronaukę. Autor bestellerów: „Cyfrowa demencja”, ”Epidemia smartfonów”, „Jak uczy się mózg”

Dr hab. Michał A. Michalski

Kulturoznawca, ekonomista, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz polityki rodzinnej. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy MRiPS. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. W 2021 roku współtworzył badania i raporty pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.

Dr Łukasz Cichocki

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik Kliniki Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego oraz Ośrodka Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Autor wielu prac naukowych, popularyzator wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletni prezes Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Działacz społeczny, prezes Instytutu Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Prywatnie: mąż, ojciec czwórki dzieci, w wolnym czasie lubi spać, spacerować, czytać – zwłaszcza Sapkowskiego.

Roman Solecki

Pedagog, profilaktyk, certyfikowany logoterapeuta; psychoterapeuta uzależnień, mediator; Doktor w dziedzinie nauk społecznych poświęcony Aktywności młodzieży w cyberprzestrzeni. Studia licencjackie z zakresu Poradnictwa Rodzinnego i Mediacji. Bazowy kurs Mediacji w Stowarzyszeniu „Mediatorzy Polscy”. Ukończył Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień przy Szpitalu Klinicznym im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Realizator programu profilaktycznego „Saper – jak rozminować agresję wśród młodzieży”; programu profilaktyczno-wychowawczego „Archezja” i „Cuder”. Od 2006 współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki Problemowej „Archezja” jako realizator zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi badania nad aktywnością młodzieży w cyberprzestrzeni, profilaktyką i terapią uzależnień od mediów, depresją i poczuciem sensu życia wśród młodzieży. Od 2020 roku koordynuje prace Krakowskiego Instytutu Logoterapii.

Dr Tomasz Lewandowski

Adwokat, dr nauk prawnych. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem ochrony danych osobowych, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Interesują go: wolność ekspresji artystycznej, suwerenność zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym, relacja pomiędzy prawem a psychologią.

Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, SMM Legal Maciak Mataczyński Czech sp.k. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Sędzia prestiżowego Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

Realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską, często współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017 organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska, którego celem jest wyłonienie młodych prawników, wyróżniających się w pracy zawodowej i postawą społeczną.

Pozostaw ślad po sobie