Zespół

Nasz zespół

Adam Zych / Prezes Zarządu Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz University of Applied Sciences w Kilonii (Niemcy) ze specjalizacją Międzynarodowa Ekonomika Przedsiębiorstw. Od 20 lat prowadzi własne działalności w branży sportowej oraz osłon słonecznych. Aktywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych i wspólnotowych. Członek Rady Klubu Jagiellońskiego. Pomysłodawca Fundacji Projekt PL, pełni rolę Prezesa Zarządu tej fundacji. Wraz z żoną Ewą wychowuje czwórkę dzieci, starając się wdrażać zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, a zawodowym.

Michał Twardosz / Wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundrasiningu i członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Zawodowy fundraiser, edukator i aktywny wolontariusz od wielu lat zaangażowany w rozwój trzeciego sektora w Polsce. Współpracuje, doradza lub pomaga wielu organizacjami pozarządowymi, m.in. Dziełu Kolpinga w Polsce i Ogólnopolskiemu Portalowi DomyDziecka.org. Jako edukator przeprowadził setki szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów. Jest stałym współpracownikiem kilku miesięczników, na łamach których popularyzuje idee filantropii i fundraisingu. Od roku pełni funkcję koordynatora Krakowskiego Klubu Fundraisera. W przeszłości związany zawodowo z branżą wydawniczą i startupem FaceUp. W czasie wolnym licencjonowany skoczek spadochronowy metodą static line.

 

Dominik Wrona

Absolwent politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Student zarządzania na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. Od lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych m.in. Związku Strzeleckiego „Strzelec” czy Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości, w której jest sekretarzem zarządu. Posiada także uprawnienia do kierowania działaniami ratowniczymi pozwalające mu dowodzić akcjami ratowniczo-gaśniczymi. W przeszłości był aktywnym członkiem samorządu studenckiego i kół naukowych. W latach 2019-2021 był radnym I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Posiada duże doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń, konferencji i kongresów. W wolnym czasie jeździ na motocyklu.

Rada Fundacji

Heros David Musial / Przewodniczący Rady Fundacji

Urodzony w Irati, w stanie Paraná w Brazylii, jako syn Mario Musiala i Marii de Lourdes Brandalise Musial. Ojciec z pochodzenia jest Polakiem, a jego pradziadkowie wyemigrowali do Brazylii w 1890r. Matka jest z pochodzenia włoszką. W marcu 1989r. uzyskał dyplom ukończenia studiów ze specjalnością farmaceuty przemysłowego oraz diagnosty laboratoryjnego na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie. Do Polski przyjechał w kwietniu 1992r., a w 2000r. otrzymał polskie obywatelstwo. W 2000r. uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych w zakresie biologii medycznej, a w 2008r. ukończył szkołę biznesu IESE w Barcelonie – Universidad de Navarra. Ma firmę zajmującą się ubezpieczeniem rynku zdrowia. Od początku pobytu w Polsce zajmuję się różnymi organizacjami pożytku publicznego jako wolontariusz – Harambee Polska, Furca i inne.

Karol Tatara / Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wiceprzewodniczący Instytutu Allerhanda w Krakowie, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business. Członek – założyciel oraz Prezes Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.