Raport o kapitale społecznym 2022

Raport o kapitale społecznym 2022Raport o kapitale społecznym 2022Raport o kapitale społecznym 2022
cze
6
2022

Po ponad 30 lat panowania kapitalizmu w Polsce polskie społeczeństwo wciąż dość sceptycznie odnosi się do swoich przedsiębiorców. Nadal popularna jest opinia o „prywaciarzach” jako egoistycznych jednostkach, którym zależy głównie na pomnażaniu swojego bogactwa. Z drugiej strony, od przedsiębiorców wymaga się wrażliwości i zaangażowania na rzecz społeczeństwa.

Jak zatem wygląda prawdziwy obraz polskiego przedsiębiorcy? Czy kieruje się on etosem i stara się, by jego działalność służyła społeczeństwu, czy jednak wciąż kieruje się przede wszystkim chęcią maksymalizacji własnego zysku?

Fundacja Projekt PL przeprowadziła szerokie badanie, które zasięgiem objęło małych, średnich i dużych przedsiębiorców z całej Polski. Badani odpowiadali na pytania dotyczące:

– świadomości współzależności od społeczeństwa,

– roli etosu przedsiębiorcy w codziennej działalności biznesowej,

– zaufaniu, jakim obdarzają pracowników, innych przedsiębiorców oraz państwo,

– odpowiedzialności za pracowników, lokalną społeczność i środowisko oraz państwo.

Zwieńczeniem raportu są rekomendacje skierowane do pracowników, przedsiębiorców, organizacji społecznych – związków zawodowych i zrzeszeń przedsiębiorców oraz do ustawodawców.

 

POBIERZ RAPORT

Polski przedsiębiorca_PROJEKT PL_online

2022-06-06