Program „Gmina Odpowiedzialna Cyfrowo" to kompleksowa i innowacyjna inicjatywa mająca na celu wsparcie samorządów lokalnych w procesie cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych aspektów oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Program ten oferuje 12-miesięczne wsparcie, które może być przedłużone bezterminowo, zapewniając stałą pomoc dla gmin. Podczas uroczystej inauguracji programu, gminy oraz ich włodarze, jako inicjatorzy cyfrowej odpowiedzialności, otrzymują specjalne certyfikaty. Certyfikaty te są symbolem zaangażowania w bezpieczną i odpowiedzialną cyfryzację.

Wsparcie merytoryczne

Gminy uczestniczące w programie mogą liczyć na wsparcie merytoryczne w formie szkoleń. Tematyka szkoleń obejmuje zagrożenia cybernetyczne, uzależnienia cyfrowe, higienę cyfrową oraz inne kwestie wynikające z unikalnych potrzeb lokalnego środowiska. Szkolenia są skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, co zapewnia kompleksowe podejście do problemu.

Materiały edukacyjne dla szkół

Każda szkoła w gminie otrzyma specjalistyczne pakiety materiałów edukacyjnych. W skład tych pakietów wchodzą plakaty, raporty badawcze, pomoce psychologiczne oraz konspekty pracy. Materiały mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i gier oraz wspieranie codziennej pracy nauczycieli i pedagogów. Dzięki temu program wspiera rozwój kompetencji cyfrowych oraz zwiększa świadomość cyberzagrożeń wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Coroczna konferencja

W ramach programu, przedstawiciele gminy mają możliwość uczestnictwa w corocznej konferencji organizowanej wyłącznie dla środowiska samorządowego. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie społecznych aspektów cyfryzacji oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Umożliwia to samorządom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, co przyczynia się do lepszego zarządzania procesem cyfryzacji.

Bezpieczeństwo cyfrowe i zdrowotne

Jednym z kluczowych elementów programu jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno cyfrowego, jak i zdrowotnego. W ramach programu gminy mogą otrzymać specjalne szablony malarskie do oznakowania przejść dla pieszych, zgodne z przepisami zakazującymi korzystania ze smartfonów i innych urządzeń ekranowych podczas przechodzenia przez jezdnię. To dodatkowe oznakowanie zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

Międzynarodowa Konferencja „Uwaga! Smartfon”

Włodarze lub wskazani przedstawiciele gminy mają również możliwość uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji „Uwaga! Smartfon”. Jest to największa w Polsce konferencja dotycząca cyfrowych wyzwań, w której w ostatniej edycji uczestniczyło ponad 1200 osób oraz ponad 50 ekspertów z Polski, USA, Kanady, Niemiec i innych państw. Konferencja stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów i zagrożeń związanych z cyfryzacją oraz do nawiązania cennych kontaktów międzynarodowych.

Program „Gmina Odpowiedzialna Cyfrowo” jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z cyfryzacją i bezpieczeństwem w erze nowoczesnych technologii. Dzięki kompleksowemu wsparciu, dostępowi do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych oraz możliwości uczestnictwa w  konferencjach, gminy mogą skutecznie zarządzać procesem cyfryzacji, zapewniając bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z technologii swoim mieszkańcom. To inicjatywa, która wspiera rozwój lokalnych społeczności, zwiększa świadomość cyfrową i przyczynia się do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa cyfrowego.