Konferencja „Polski model kapitalizmu. Czy stać nas na dyskusję bez kompleksów?” (9.11.2021)

Konferencja „Polski model kapitalizmu. Czy stać nas na dyskusję bez kompleksów?” (9.11.2021)Konferencja „Polski model kapitalizmu. Czy stać nas na dyskusję bez kompleksów?” (9.11.2021)Konferencja „Polski model kapitalizmu. Czy stać nas na dyskusję bez kompleksów?” (9.11.2021)
lis
2
2021

Gospodarka wolnorynkowa funkcjonuje w Polsce już ponad 30 lat. Przez te trzy dekady dało się zaobserwować pewne wzloty i upadki kapitalizmu w Polsce. Niezwykle cennym jest zatem rzetelne przedstawienie zarówno historycznych osiągnięć i porażek, jak i – przede wszystkim – wyciągnięcie z nich wniosków, które posłużą zrównoważonemu rozwojowi Polski w najbliższych latach.

Prelegenci Konferencji – wybitni teoretycy i praktycy życia gospodarczego – usiądą do stołu, by wypracować konkretne rekomendacje, bazujące na zdobytym dotąd doświadczeniu. W ramach I Panelu „Od peryferii do gospodarki sukcesu” poruszone zostaną następujące kwestie:

 • Co udało się osiągnąć, a czego zabrakło w ciągu ostatnich 30 lat wolnego rynku w Polsce?
 • Czy Polska może wypracować “własny model kapitalizmu”? Czy PKB powinno być w ramach tego modelu traktowane jako najlepszy wskaźnik rozwoju?
 • Jak taki model może funkcjonować w realiach polityki i wolnego rynku UE?

W ramach II Panelu „Polski model wzrostu inkluzywnego – rekomendacje” dyskutanci poruszą wątki największych współczesnych problemów, tj. automatyzacji, zapaści demograficznej i kryzysu ekologicznego, by przejść następnie do rozwiązań, które pomogą im przeciwdziałać. Główną osią dyskusji będzie próba zarysowania modelu rozwoju gospodarczego Polski po pandemii.

                                Agenda konferencji

 
      9 Listopada 2021, Aula Główna SGH (Al. Niepodległości 162, W-wa)
 

9:00-9:30 – Rejestracja uczestników

9:30 – Przywitanie i słowo wstępne

 • prof. Piotr Wachowiak – Rektor SGH
 • Adam Zych – prezes Fundacji Projekt PL

9:40 – Prezentacja wprowadzająca

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK

10:00 – Panel Dyskusyjny I: „Od peryferii do gospodarki sukcesu. Korzyści i koszty transformacji gospodarczej w Polsce”

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK
 • prof. Elżbieta Mączyńska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SGH
 • prof. Łukasz Hardt – Rada Polityki Pieniężnej, UW
 • Jadwiga Emilewicz – Poseł na Sejm RP
 • Paweł Borys – Polski Fundusz Rozwoju
 • Piotr Arak – Polski Instytut Ekonomiczny
 • Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

11:15 – Pytania z sali

11:30 – Przerwa kawowa – czas dla dziennikarzy

12:00 – Panel Dyskusyjny II: „Polski model wzrostu inkluzywnego – rekomendacje”

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK
 • prof. Maria Aluchna – Katedra Teorii Zarządzania SGH
 • dr Marcin Wolski – Europejski Bank Inwestycyjny
 • Piotr Lewandowski- Instytut Badań Strukturalnych
 • Jan J. Zygmuntowski – Polska Sieć Ekonomii, CoopTech
 • Andrzej Laskowski – Centrum im. Adama Smitha

13:15 – Pytania z sali

13:30 – Podsumowanie i zakończenie

2021-11-02 Tagi: gospodarkakapitalizmkonferencjaPolskaSGH