Looking Ahead Talks – Rodzina a Biznes

Looking Ahead Talks – Rodzina a BiznesLooking Ahead Talks – Rodzina a BiznesLooking Ahead Talks – Rodzina a Biznes
gru
18
2020

W czwartek 17 grudnia prezes Fundacji Projekt PL Adam Zych wziął udział w spotkaniu międzynarodowej organizacji International Federation for Family Development. Podczas krótkiej 30-minutowej rozmowy Adam opowiedział o swoim doświadczeniu łączenia dwóch płaszczyzn: rodzinnej i biznesowej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu IFFD pt. „Looking Ahead Talks”, w ramach którego przedstawiciele różnych organizacji wspierających rodzinę na całym świecie dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Podczas spotkania grudniowego prelegentem był Adam Zych, który opowiedział o swej drodze do stworzenia think-tanku promującego rodzinę jako fundament każdej gospodarki.

Zapis rozmowy znajdziecie na kanale YouTube IFFD:

Adam opowiedział w wystąpieniu krótko o swym doświadczeniu biznesowym, które w dużej mierze (oprócz ciężkiej pracy) zawdzięcza czemuś, co popularnie nazywa się szczęściem, co natomiast chrześcijanie nazywają Opatrznością Bożą. Przyczynkiem zarówno do dalszej prezentacji, jak i samej działalności społecznej Adama była obserwacja, którą się następnie podzielił.

Krakowski przedsiębiorca zauważył, że zarówno rodzina, jak i rozwój gospodarczy (np. wzrost jakości usług medycznych) uważa się powszechnie za niezwykle ważne tematy. Nader rzadko łączy się je jednak ze sobą. W tym miejscu powstaje zatem luka, którą wypełnić na Projekt PL.

Adam podzielił się również trzema zasadami umożliwiającymi efektywne łączenie życia rodzinnego z aktywnością biznesową i społeczną:

1. Family First – prymat rodziny nad innymi sprawami,

2. Evolution not Revolution – ogromna rola, jaką pełni w procesie zmiany cierpliwość i trwałość,

3. Keep your heart wild – konieczność utrzymania aktywności po zapewnieniu realizacji podstawowych warunków (punkty 1 i 2).

Podczas spotkania prezes Projekt PL odpowiedział również na pytania dotyczące liczby rozwodów w Polsce, presji gospodarki na rodzinę, komfortu rodziców zmuszonych do pozostania w domu z dziećmi przez cały czas (szczególnie w tym punkcie jego odpowiedź zasługuje na uwagę – Adam wyraził nadzieję, że przede wszystkim ojcowie dostrzegą jak wspaniała jest możliwość spędzania czasu z dziećmi) oraz sytuacji demograficznej Polski.

2020-12-18