Przedsiębiorcy sądzą, że związki zawodowe to bariera w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Tymczasem przyjazny model związkowości jest możliwy. Przykłady współpracy związków i firm w dobie kryzysu 2008 r. pokazują, że dobra współpraca…
Czytaj więcej
Polscy przedsiębiorcy już od dłuższego czasu zgłaszają problemy z dyskryminacją, z którą spotykają się, inwestując w innych krajach. Podczas pandemii firmy z polskim kapitałem aktywnie zaangażowały się w działalność charytatywną,…
Czytaj więcej
Idea obowiązkowego samorządu gospodarczego budzi sprzeciw prywatnych organizacji przedsiębiorców. Obowiązkowy samorząd gospodarczy narażony jest na korupcję polityczną. Prywatne organizacje przedsiębiorców z powodu swojego dobrowolnego charakteru nie są w stanie występować…
Czytaj więcej
Stosunek do państwa, jego misji kontrolnej i sprawczej czy postrzeganie swojej roli w społeczeństwie dowodzą, że większość polskich przedsiębiorców jest pod zbyt dużym wpływem paradygmatu neoliberalnego.
Czytaj więcej
Neoliberalizm i transformacja ustrojowa przekonały przedsiębiorców, że głównym celem firmy jest zysk, a otoczenie społeczne nie jest dla biznesu istotne.
Czytaj więcej
Pandemia pokazała, że wielu polskich przedsiębiorców ma skrajnie neoliberalne postrzeganie relacji między biznesem a państwem i społeczeństwem.
Czytaj więcej