Srebrna gospodarka. Potrzebna niczym złoto?

Srebrna gospodarka. Potrzebna niczym złoto?Srebrna gospodarka. Potrzebna niczym złoto?Srebrna gospodarka. Potrzebna niczym złoto?
mar
25
2021

Czym jest srebrna gospodarka (silver economy)? Tym mianem określa się system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby. O potrzebie budowy tego typu gospodarki w Polsce w kontekście starzejącej się populacji naszego kraju pisze dr Rafał Bakalarczyk w raporcie Instytutu Polityki Senioralnej i Nowej Konfederacji.

Warto przytoczyć kilka cennych i obrazowych informacji, które znajdują się w raporcie:

  • Od czasów II wojny światowej do połowy XXI wieku wzrost liczby osób w wieku 65+ może okazać się trzykrotny, a osób w wieku 80+ – aż ośmiokrotny. W Polsce w połowie XXI wieku seniorami i seniorkami (65+) będzie jedna trzecia społeczeństwa (32,7%)
  • Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 u schyłku drugiej dekady XXI wieku był w Polsce na poziomie niespełna 50% (co oznacza o 10 punktów procentowych mniej niż unijna średnia w tymże zakresie)

Jak wskazuje Autor raportu, stoimy obecnie przed zadaniem przebudowy modelu społeczno-gospodarczego z myślą o adaptacji względem starzenia się społeczeństwa, jego przejawów i następstw. Ogromna część osób starszych w ogóle pozostaje poza sferą usług związanych z kulturą, rekreacją i czasem wolnym spędzanym poza domem.

W tekście raportu znajdziemy również osobny rozdział poświęcony rekomendacjom. Należą do nich m.in.:

  • Należy znacznie podnieść rangę budowy srebrnej gospodarki i wchodzących w jej zakres zagadnień w publicznej agendzie, zarówno na poziomie strategicznym jak i w ramach bieżącego zarządzania publicznego. Zapowiadana perspektywa Nowego Polskiego Ładu, jaki miałby być budowany w wychodzącej z pandemii rzeczywistości, powinna także odnosić się w możliwie konkretny sposób do rozwoju srebrnej gospodarki.
  • Działania publiczne na rzecz srebrnej gospodarki należy postrzegać w kategoriach inwestycji, które, choć wymagają nakładów, przyniosą nie tylko społeczne, ale i ekonomiczne korzyści.
  • Tworzenie zachęt i impulsów sprzyjających pozostawaniu aktywnym zawodowo także po przekroczeniu progu ekonomicznej starości, tj. ustawowego wieku emerytalnego, który aktualnie jest na niskim poziomie. Chodzi zarówno o czysto ekonomiczne bodźce, jak i o oddziaływanie na przekonania odnoszące się do pozaekonomicznych walorów pozostawania dłużej w stosunkach pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem „Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa” na stronie Nowej Konfederacji.

Foto: Ravi Patel

2021-03-25 Tagi: gosodarkapolityka senioralnaPolskaraportspołeczeństwosrebrna