Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Co sądzą Polacy?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Co sądzą Polacy?Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Co sądzą Polacy?Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Co sądzą Polacy?
lut
15
2021

51 proc. Polaków w wieku 18-64 lat poparłoby wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Poparcie to znacznie spada, gdy uwzględni się konkretne możliwości finansowania tego rozwiązania:

  • do poziomu 30 proc, gdyby jego finansowanie wymagało znacznego wzrostu podatków;
  • do poziomu 28 proc., gdyby jego finansowanie wymagało rezygnacji z części świadczeń i usług socjalnych;
  • do poziomu 24 proc., gdyby jego finansowanie wymagało wzrostu zadłużenia Polski

 – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?.

Przeprowadzone na potrzeby raportu badania pokazały jednocześnie, jak niski jest poziom zaufania Polaków do siebie nawzajem: do ambicji, pracowitości i odpowiedzialności innych osób za wspólny dobrobyt:

73 proc. pracujących Polaków twierdzi, że kontynuowałoby pracę zarobkową, gdyby przysługiwał im dochód podstawowy. Jednak jedynie 22 proc. wszystkich Polaków wyraża ten sam poziom pewności co do podobnego zachowania innych osób.

Czym jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jest rozwiązaniem, które przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego bez względu na to, czy wykonuje pracę zarobkową i ile wynoszą jego zarobki. Na chwilę obecną nie realizuje go żadne państwo świata, jednak jest to rozwiązanie coraz częściej dyskutowane w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi obecnie funkcjonujący system państwa opiekuńczego.

Wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego w wysokości 1200 zł miesięcznie dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł miesięcznie dla osób w wieku przedprodukcyjnym kosztowałoby rocznie 376 mld zł. Dla porównania – łączna wartość wydatków socjalnych na zabezpieczenie i pomoc społeczną w Polsce w 2018 r. wyniosła 343 mld zł.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.


Źródło: Kukołowicz, P., Szarfenberg, R., Trzeciakowski, R. (2020), „Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?”, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

2021-02-15 Tagi: dochódPIEpłacaPolskaraportzaufanie