mar
25
2021
mar
25
2021

Czym jest srebrna gospodarka (silver economy)? Tym mianem określa się system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby. O potrzebie budowy tego typu gospodarki w Polsce w kontekście starzejącej się populacji naszego kraju pisze dr Rafał Bakalarczyk w raporcie Instytutu Polityki Senioralnej i Nowej Konfederacji.

Warto przytoczyć kilka cennych i obrazowych informacji, które znajdują się w raporcie:

  • Od czasów II wojny światowej do połowy XXI wieku wzrost liczby osób w wieku 65+ może okazać się trzykrotny, a osób w wieku 80+ – aż ośmiokrotny. W Polsce w połowie XXI wieku seniorami i seniorkami (65+) będzie jedna trzecia społeczeństwa (32,7%)
  • Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 u schyłku drugiej dekady XXI wieku był w Polsce na poziomie niespełna 50% (co oznacza o 10 punktów procentowych mniej niż unijna średnia w tymże zakresie)

Jak wskazuje Autor raportu, stoimy obecnie przed zadaniem przebudowy modelu społeczno-gospodarczego z myślą o adaptacji względem starzenia się społeczeństwa, jego przejawów i następstw. Ogromna część osób starszych w ogóle pozostaje poza sferą usług związanych z kulturą, rekreacją i czasem wolnym spędzanym poza domem.

W tekście raportu znajdziemy również osobny rozdział poświęcony rekomendacjom. Należą do nich m.in.:

  • Należy znacznie podnieść rangę budowy srebrnej gospodarki i wchodzących w jej zakres zagadnień w publicznej agendzie, zarówno na poziomie strategicznym jak i w ramach bieżącego zarządzania publicznego. Zapowiadana perspektywa Nowego Polskiego Ładu, jaki miałby być budowany w wychodzącej z pandemii rzeczywistości, powinna także odnosić się w możliwie konkretny sposób do rozwoju srebrnej gospodarki.
  • Działania publiczne na rzecz srebrnej gospodarki należy postrzegać w kategoriach inwestycji, które, choć wymagają nakładów, przyniosą nie tylko społeczne, ale i ekonomiczne korzyści.
  • Tworzenie zachęt i impulsów sprzyjających pozostawaniu aktywnym zawodowo także po przekroczeniu progu ekonomicznej starości, tj. ustawowego wieku emerytalnego, który aktualnie jest na niskim poziomie. Chodzi zarówno o czysto ekonomiczne bodźce, jak i o oddziaływanie na przekonania odnoszące się do pozaekonomicznych walorów pozostawania dłużej w stosunkach pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem “Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa” na stronie Nowej Konfederacji.

Foto: Ravi Patel

Tagi: gosodarkapolityka senioralnaPolskaraportspołeczeństwosrebrna
Marcin Chruściel
Absolwent studiów doktoranckich Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz integracji europejskiej. Wcześniej konsultant w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu oraz współpracownik Instytutu Tertio Millennio. Przez ostatnie lata członek zespołu i publicysta thinkzine'u „Nowa Konfederacja”.