lis
2
2021
lis
2
2021

Gospodarka wolnorynkowa funkcjonuje w Polsce już ponad 30 lat. Przez te trzy dekady dało się zaobserwować pewne wzloty i upadki kapitalizmu w Polsce. Niezwykle cennym jest zatem rzetelne przedstawienie zarówno historycznych osiągnięć i porażek, jak i – przede wszystkim – wyciągnięcie z nich wniosków, które posłużą zrównoważonemu rozwojowi Polski w najbliższych latach.

Prelegenci Konferencji – wybitni teoretycy i praktycy życia gospodarczego – usiądą do stołu, by wypracować konkretne rekomendacje, bazujące na zdobytym dotąd doświadczeniu. W ramach I Panelu “Od peryferii do gospodarki sukcesu” poruszone zostaną następujące kwestie:

 • Co udało się osiągnąć, a czego zabrakło w ciągu ostatnich 30 lat wolnego rynku w Polsce?
 • Czy Polska może wypracować “własny model kapitalizmu”? Czy PKB powinno być w ramach tego modelu traktowane jako najlepszy wskaźnik rozwoju?
 • Jak taki model może funkcjonować w realiach polityki i wolnego rynku UE?

W ramach II Panelu “Polski model wzrostu inkluzywnego – rekomendacje” dyskutanci poruszą wątki największych współczesnych problemów, tj. automatyzacji, zapaści demograficznej i kryzysu ekologicznego, by przejść następnie do rozwiązań, które pomogą im przeciwdziałać. Główną osią dyskusji będzie próba zarysowania modelu rozwoju gospodarczego Polski po pandemii.

                                Agenda konferencji

 
      9 Listopada 2021, Aula Główna SGH (Al. Niepodległości 162, W-wa)
 

9:00-9:30 – Rejestracja uczestników

9:30 – Przywitanie i słowo wstępne

 • prof. Piotr Wachowiak – Rektor SGH
 • Adam Zych – prezes Fundacji Projekt PL

9:40 – Prezentacja wprowadzająca

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK

10:00 – Panel Dyskusyjny I: „Od peryferii do gospodarki sukcesu. Korzyści i koszty transformacji gospodarczej w Polsce”

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK
 • prof. Elżbieta Mączyńska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SGH
 • prof. Łukasz Hardt – Rada Polityki Pieniężnej, UW
 • Jadwiga Emilewicz – Poseł na Sejm RP
 • Paweł Borys – Polski Fundusz Rozwoju
 • Piotr Arak – Polski Instytut Ekonomiczny
 • Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

11:15 – Pytania z sali

11:30 – Przerwa kawowa – czas dla dziennikarzy

12:00 – Panel Dyskusyjny II: „Polski model wzrostu inkluzywnego – rekomendacje”

 • prof. Marcin Piątkowski – Bank Światowy, ALK
 • prof. Maria Aluchna – Katedra Teorii Zarządzania SGH
 • dr Marcin Wolski – Europejski Bank Inwestycyjny
 • Piotr Lewandowski- Instytut Badań Strukturalnych
 • Jan J. Zygmuntowski – Polska Sieć Ekonomii, CoopTech
 • Andrzej Laskowski – Centrum im. Adama Smitha

13:15 – Pytania z sali

13:30 – Podsumowanie i zakończenie

Tagi: gospodarkakapitalizmkonferencjaPolskaSGH
Marcin Chruściel
Absolwent studiów doktoranckich Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz integracji europejskiej. Wcześniej konsultant w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu oraz współpracownik Instytutu Tertio Millennio. Przez ostatnie lata członek zespołu i publicysta thinkzine'u „Nowa Konfederacja”.