Nasze cele:

  • Wierzymy, że żaden biznes nie jest w stanie rozwijać się w sposób integralny w sytuacji atomizacji społeczeństwa, konsumpcyjnego indywidualizmu i rozkładu wspólnoty podstawowej – rodziny, dlatego w naszej działalności będziemy promować rodzinę jako wartość absolutnie kluczową dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
  • Chcemy rozpocząć i prowadzić dyskurs nad polską drogą społecznej gospodarki rynkowej – Ekonomią Odpowiedzialności, w której połączone zostaną dwie najważniejsze wartości: wolność człowieka oraz wynikająca z niej odpowiedzialność – za innych ludzi, relacje między nimi oraz otoczenie, w którym funkcjonują.
  • Jedyną drogą gggdo osiągnięcia gospodarki sprzyjającej takim wartościom jest aktywność społeczna przedsiębiorców. Uważamy, że przedsiębiorcy nie są tylko dostarczycielami kapitału do domów swych pracowników – są filarem systemu, dlatego sami winni kształtować środowisko, w którym działają ich firmy.
  • Przyszłość zależy od ludzi młodych. Pragniemy zatem ukazywać przedsiębiorczej młodzieży inny niż powszechnie promowany wymiar biznesu, również w duchu chrześcijańskim i wspólnotowym.