Event registration / Formularz zgłoszeniowy

International Conference “Family-responsive policies in the Digital Era” /

Konferencja Międzynarodowa “Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji

May 17th, 2021 / 17 Maja 2021

Online participation / Udział online

By registering to the event, you will be able to participate in the conference as a guest and address questions to the panellists via internal chat. The link to enter the Conference room will be send to you at the provided email address on Friday the 14th of May /

Dokonując rejestracji na wydarzenie uzyskujesz możliwość udziału online w konferencji w charakterze gościa, z możliwością kierowania pytań do panelistów na wewnętrznym czacie. Link do pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na wskazany adres email w piątek 14 maja.

Your data will be administered by Projekt PL Foundation based in Kraków, Zabłocie st. 23/1, 30-701 (Poland). Data provided in the registration form will be processed only in order to enable you online participation in the conference on 17 May 2021 / Administratorem Państwa danych jest Fundacja Projekt PL z siedzibą przy ul. Zabłocie 23/1, 30-701 w Krakowie. Dane wpisane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia udziału online w konferencji 17 Maja 2021 roku