Event registration confirmed / Potwierdzenie zgłoszenia udziału

International Conference “Family-responsive policies in the Digital Era” /

Konferencja Międzynarodowa “Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji

Thank you for registering for the Conference “Family-responsive policies in the Digital Era” (online, May 17th, 2021). You will receive log in details before the event.

Dziękujemy za rejestrację na konferencję “Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji” (online, 17 Maja 2021). Szczegóły i link do wejścia na platformę online konferencji zostaną Ci przesłane przed wydarzeniem.

Projekt PL Foundation Team / Zespół Fundacji Projekt PL