Feb
15
2021

Amazon, Biedronka i LPP. Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Firmy takie jak Amazon lub LPP osławiły się niskimi standardami zatrudnienia i praktykami offshoringowymi. Patologie zatrudnienia nie dotyczą tylko podmiotów prywatnych, przykładem są trwające od dwóch lat strajki w Locie. Unikanie opodatkowania przez duże korporacje kosztuje budżet państwa pieniądze, z których można by opłacić na przykład ochronę zdrowia. Wyzysk korporacyjny można pokonać tylko dzięki połączeniu […]

Read article
Feb
15
2021

PSG – nadzieja na porozumienie państwa i biznesu

Pandemia udowodniła, że sprawna administracja jest kluczowa dla dystrybucji pomocy dla przedsiębiorców w czasie kryzysu. Przedsiębiorcy byli zaskoczeni wydajnością Polskiego Funduszu Rozwoju, który rozdzielał wsparcie w tamach tarczy antykryzysowej. Decentralizacja może zmniejszyć nieufność między biznesem a administracją. Potrzebny jest powszechny samorząd gospodarczy. Obowiązkowy samorząd gospodarczy w Polsce musi uwzględniać specyfikę polskiej gospodarki. Optymalny wydaje się […]

Read article
Feb
15
2021

Zenek Martyniuk i bracia Golec nie wystarczą. Druga fala patriotyzmu gospodarczego musi być ambitniejsza

W 2020 r. kampanie odwołujące się do postawy świadomej konsumpcji i zachęcające do wspierania polskich przedsiębiorców stały się normą. Andrzej Duda zadeklarował, że w czasie drugiej kadencji doprowadzi do tego, że na paragonach znajdziemy informacje o polskości produktów. Wiele inicjatyw abstrahuje od tego, co konsumenci uważają za polski produkt i tego, co przynosi długofalową korzyść […]

Read article
Feb
15
2021

Rodzina jako system – teoria i praktyka

Rodzina jest pierwotną i najbardziej naturalną wspólnotą, w której człowiek wzrasta i realizuje swoje potrzeby – miłość, wzajemność, trwałość i współpracę dla dobra wspólnego. Jak wskazują badania zarówno w USA, jak i w liberalnej Szwecji, udział obojga płci w procesie wychowawczym dziecka ma znaczenie absolutnie kluczowe. System rodzinny charakteryzuje się przede wszystkim: spójnością i porządkiem, […]

Read article
Feb
15
2021

Zagrożony fundament. Niedziela Świętej Rodziny

Współczesny człowiek chce być bezwzględnie autonomiczny. Chce być bogiem dla samego siebie, jedynym architektem samego siebie i swojego życia. Odrzucenie trwałych więzi ludzkich upowszechnia się dzisiaj ze względu na fałszywe rozumienie wolności i samorealizacji oraz ze względu na ucieczkę człowieka od cierpliwego znoszenia cierpienia. Według koncepcji gender bycie kobietą lub mężczyzną nie jest oryginalną cechą […]

Read article
Feb
15
2021

Arbitralna promocja libertarianizmu. Krytyka rankingów swobody prowadzenia działalności gospodarczej

Najpopularniejsze rankingi swobody działalności gospodarczej, choć mierzą to samo, podają wzajemnie sprzeczne odpowiedzi. Niektóre raporty pomijają wagę wolności politycznej dla prowadzenia biznesu. Rajami dla przedsiębiorców są według nich autorytarne reżimy. Autorzy rankingów utożsamiają wolność gospodarczą z niskim udziałem państwa w gospodarce, stąd Rwanda jest oceniana lepiej niż Polska. Na rankingi takie jak Doing Business powinno […]

Read article
Feb
15
2021

Czy związki zawodowe mogą być korzystne dla biznesu?

Przedsiębiorcy sądzą, że związki zawodowe to bariera w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Tymczasem przyjazny model związkowości jest możliwy. Przykłady współpracy związków i firm w dobie kryzysu 2008 r. pokazują, że dobra współpraca jest nie tylko możliwa, ale i wręcz niezbędna. Wyniki badań CBOS z 2019 r. pokazują, że trud, jaki podejmują związkowcy, docenia 67% Polaków. Aplikacja Pola […]

Read article