Bądź częścią zmiany ku przedsiębiorczej i przyjaznej rodzinom Polsce!

Jeśli bliska jest Ci nasza Wizja – również uważasz, że kluczem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego są relacje, będące podstawą wszelkiej aktywności społecznej – wesprzyj naszą działalność w symboliczny choćby sposób.

Właśnie dzięki Twemu wsparciu będziemy mieli możliwość dalej działać na rzecz polskiego modelu rozwoju gospodarczego – Społecznej Gospodarki Rynkowej.

  • Kompleksowe raporty i analizy
  • Badania społeczne
  • Baza wiedzy nt. Rodziny i Ekonomii Odpowiedzialności
  • Rzecznictwo interesów
  • Spotkania i współpraca międzynarodowa
  • Wsparcie polskich rodzin i rodzimych przedsiębiorców w kraju i za granicą

To wszystko możliwe będzie tylko we współpracy z naszym najważniejszym interesariuszem – aktywnym Obywatelem odpowiedzialnym za przyszłość naszego kraju!

Wesprzeć nas finansowo możesz dokonując przelewu na konto Fundacji lub ustalając stałe zlecenie:

Fundacja Projekt PL
ul. Zabłocie 23/1, 30-701 Kraków

Numer konta (Pekao SA): 35 1240 4588 1111 0011 0165 2361

W tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe”